SPLKPM – Cara Login Dan 5 Kursus Di Dalamnya

SPLKPM adalah satu lagi sistem yang di bangun oleh kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memberikan kemudahan kepada para guru di seluruh Malaysia. Ini kerana, sistem ini berperanan dalam memudahkan para guru di seluruh Malaysia untuk ¬†mendaftarkan kursus dan latihan yang mereka terlibat. Bukan itu sahaja, sistem ini juga mempunyai pelbagai kemudahan yang ditawarkan di dalamnya … Read more